سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه امام مهدی(عج) 
موسس و ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علیمه قم 
مدرس 
 
 
مکاسب، کفایه، تجرید العقاید 
تدریس 
حوزة علمیه قم 
مدرس 
 
 
نهایه الحکمه  
تدریس 
دانشگاه‌های نیروی انتظامی، علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
فلسفه غرب 
تدریس 
دانشگاه امام صادق و تهران  
مدرس 
 
 
فلسفه غرب 
تدریس 
حوزه علمیه امام مهدی(عج)  
مدرس 
 
 
اخلاق،‌ تفسیر قرآن، ادبیات 
تدریس 
حوزه علمیه امام مهدی(عج) 
مدرس 
 
 
ادبیات، منطق و کلام